• غرب از تولید طیاره های بدون سرنشین توسط تورکیه ناراحت است

رئيس جمهور ترکیه با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل بخاطر تولید طیاره های بدون سرنشین توسط تورکیه ناراحتند گفت ادعای حمله با آنها علیه غیرنظامیان در عملیات‌ ضدتروریستی نمونه‌ای از اخبار مغرضانه در این زمینه است

•	غرب از تولید طیاره های بدون سرنشین توسط تورکیه ناراحت است

رئيس جمهور ترکیه با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل بخاطر تولید طیاره های بدون سرنشین توسط تورکیه ناراحتند گفت ادعای حمله با آنها علیه غیرنظامیان در عملیات‌ ضدتروریستی نمونه‌ای از اخبار مغرضانه در این زمینه است

رجب طیب اردوغان ، رئيس جمهور ترکیه طی سخنانی در جمع شهرداران کشور درانقره در واکنش به موضع رئيس حزب جمهوری خواه خلق در قبال کشته‌شدن تروریست‌های پ.ک.ک توسط طیاره های بدون سرنشین نیروهای امنیتی اظهارداشت: آیا بخاطر حمایت قندیل خشنود هستید؟ در راهپیمایی به اصطلاح عدالت نیزبا هم بودید. "مسلمان را ماراز یک سوراخ دو بارگزیده نمیتواند. باید هوشیار باشیم"

ادامه سخنان رئیس جمهور ترکیه در نشست مذکور به شرح زیر است

  - برای ندادن طیاره های بدون سرنشین به ما بهانه‌تراشی کردند، اما ترکیه خود قادر به تولید طیاره های بدون سرنشین مسلح و غیرمسلح شده است. ناراحتی آن‌ها نیز از این موضوع است.

 - آمریکا و اسرائیل به ما طیاره های بدون سرنشین ندادند. بنابراین خودمان آن را تولید کردیم. بدلیل این امر ناراحت هستند. توافقنامه خرید S-400 را که امضا کردیم، هم دیوانه شدند. آیا منتظر شما خواهیم بود؟ نه، لازم بود خودمان اقدام کنیم که کردیم.

 - گروه‌های تروریستی حق دارند از روش‌های ضد تروریزم وقاطعیت ترکیه و همچنین از دستاوردهای ما در این خصوص به ویژه در سال‌های اخیر ناراحت باشند. برخی از حامیان گروه‌های تروریستی نیز ممکن است از این امر احساس ناراحتی کنند، ولی هیچ یک از نمایندگان مجلس کشورمان چنین حقی ندارند.

          - کسی حق ندارد ادعاهایی مانند حمله به غیرنظامیان توسط طیاره های بدون سرنشین ما را مطرح کند، زیرا این همان چیزی است که گروه‌های تروریستی خواهان ادعای آن در مجامع بین المللی هستند. طرح این ادعا هیچ ربطی به حقوق بشر ندارند.

- ملت ما پاسخ مناسب به نمایندگانی که درقبال حفظ کشورخود وامنیت آن وحتی در امرمبارزه با تروریزم کینه وخصومت به دل دارند را درپای صندوقهای رای خواهند داد.

- ترکیه درعملیات نظامی خارج ازکشورنیزتمام تلاش خودرابه کاربرده تا غیرنظامیان آسیب نبینند. سیاست ما در قبال غیرنظامیان ثابت است.

- در طول عمر خود همواره با دشمنان کشور وملت ترکیه مبارزه کرده ایم و این امر را ادامه خواهیم داد.ادعاهای مربوط به طیاره های بدون سرنشین مسلح که امکانات گسترده‌ای را برای کشورمان درعملیات‌های ضد تروریستی ایجاد کرده، نمونه‌ای از اخبار مغرضانه است. در حالی که حساسیت و دقت نیروهای ما برای آسیب ندیدن غیرنظامیان از سوی همه مورد قدردانی قرار می‌گیرد، تلاش عده‌ای برای سیاه‌نمایی، آموزنده است.

- ما درخدمات شهرداری نه با رقبای خود، بلکه با خود در حال مسابقه هستیم. مبارزه شهرداران ما درغلبه برکودتای نافرجام 15جولای بسیارتاثیرگذاربود. دوستان من درحزب عدالت وتوسعه دربخش مسئولیت‌های مشترک، از سران احزاب مخالف سبقت گرفته اند. برای اینکه در انتخابات 2019 بیشتر از 50 فیصد رای بگیریم، بیشتر تلاش خواهیم کرد.

- شهرداران وشوراهاوظیفه مهمی برای پاسخگویی به شایعات درزمینه خدمات عامه  برعهده دارند. به تلاشهای‌ خود برای خدمت به مردم در هر شرایطی ادامه خواهیم داد. در راه خدمت به مردم جایی برای قهرکردن وجود ندارد. هرایرادی که به حزب عدالت و توسعه وارد شود به مثابه ضربه زدن به آینده کشورمان است.

- کمترین توقع ما درانتخابات دستیابی به 50 فیصد و بعلاوه یک رای است، اما هدف ما این است که در دل تمام شهروندان قرار گیریم. برخی با هدف قراردادن اردوغان و حزب عدالت و توسعه در صدد منافع خود هستند. به جز یک بخش کوچکی، هیچ شهروندی وجود ندارد که از ما حمایت نکنداخبار مربوطه