آلمان یگانه کشوری است که به تروریستهای " پ ک ک " سر پناه میدهد

سخنان مهم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اجلاس مشاورتی حزب عدالت و توسعه در شهر ریزه

آلمان یگانه کشوری است که به تروریستهای " پ ک ک " سر پناه میدهد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در اجلاس مجلس مشاورتی حزب عدالت و توسعه در شهر ریزه به مسئله تروریزم اشاره کرده و اعلام داشت: آلمان یگانه کشوری است که به منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " سر پناه میدهد.

اردوغان ضمن یادآوری اینکه ماه گذشته در یک آفیش روی در ساختمان نخست وزیری در آلمان عکس های پوتین رئیس دولت روسیه، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی و شخص من نصب شده و روی آن نوشته شده بود که این دیکتاتورها را بکشید و صاحب این موترشوید، اعلام داشت: در اطراف این عکس ها چه کسانی هستند؟ پولیس آلمان در مقابل نخست وزیری . پولیس آلمان نظاره گر این حوادث است. آیا در ترکیه مشابه این حوادثی رخ داده است ؟ نه خیر . در طول سالیان متمادی سه میلیون شهروند ما در آلمان چه گناهی کرده است. آیا از آنها بدی دیدید؟ این تنها کشور آلمان است که آغوش خود را بر روی تروریستها گشوده است.

رجب طیب اردوغان ضمن اشاره به اینکه قبلا دوسیه هایی در مورد 4500 تروریست در اختیار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار داده شد تاکید کرد: به مقامات آلمانی 4500 دوسیه مجرمین را دادم ولی هیچ جوابی دریافت نکردم. وقتی تروریستی که آنها از ما خواهان اعاده آن هستند، در ترکیه باشد بالفورازما میخواهند که در این زمینه درنگی نداشته باشیم. شما بفرستید تا ببینیم. شما تروریستهای تسجیل شده را به ما تحویل نمی دهید ولی از ما می خواهید تا تروریستهای تسجیلی شما را تحویل دهیم. اگر در شما دستگاه قضایی وجود دارد در ما هم این دستگاه کار می کند. دستگاه قضایی تصمیم میگیرد و با توجه به آن عمل میکنیم. طرز برخورد ما هم همین است. برخی چیزهاست که باید یاد بگیرند.



اخبار مربوطه