لوچسکو سرمربی جدید تیم ملی فوتبال تورکیه

میرکا لوچسکو با امضای قرارداد دوساله با قابلیت تمدید برای یکسال دیگر سرمربی تیم ملی تورکیه شد

لوچسکو سرمربی جدید تیم ملی فوتبال تورکیه

میرکا لوچسکو با امضای قرارداد دوساله با قابلیت تمدید برای یکسال دیگر سرمربی تیم ملی تورکیه شد

فدراسیون فوتبال تورکیه اعلام داشت، میرکا لوچسکو با امضای قراردادی دو ساله با قابلیت تمدید برای یکسال دیگر سرمربی تیم ملی تورکیه شده است.

در اطلاعیه فدراسیون فوتبال تورکیه گفته شد، هیئت مدیره فدراسیون برای سر مربیگری تیم ملی فوتبال با آقای میرکا لوچسکو برای مدت 1 + 2 سال به  توافق رسیده و مراسم امضا قرارداد روز جمعه 4 آگست 2017 در ساعت 14 و 30 دقیقه در مرکز آموزش و اردوگاه تمرینی تیمهای ملی حسن دوغان ترتیب خواهد یافت. امیدواریم به خیر فوتبال تورک واقع شود.اخبار مربوطه