حمایت مردم ترکیه از دولت قانونی مهمترین عامل شکست کودتا بود

معاون رئیس جمهور ایران وسفیراسبق این کشوردر انقره، کودتای ناکام 15 جولای فرقه تروریستی فتورا "واقعی" خوانده و مهمترین عامل شکست این کودتا را حضور گسترده مردم در صحنه و حمایت از دولت قانونی ترکیه دانست

حمایت مردم ترکیه از دولت قانونی مهمترین عامل شکست کودتا بود

 

 

به گزارش خبرگزاری "ایرنا"، بهمن حسین پور، سفیراسبق ایران در انقره و معاون تشریفات حسن روحانی، رئیس جمهور این کشور درباره کودتای ناکام 15 جولای فرقه تروریستی فتو تصریح کرد که "به نظرم این کودتا واقعی بود و مهمترین عامل شکست کودتا، حضور گسترده مردم در صحنه و حمایت از دولت قانونی ترکیه بود".

وی در ادامه افزود: ملاحظه کردید مردم با حضور در صحنه و شکستن منع رفت و آمدها درعمل کودتا را با شکست مواجه کردند. نظامیان نیزیکدست نبوده و بخش عمده آنان مخالف کودتا بودند. به دلیل پشتیبانی جامعه ترکیه ازدولت و همچنین با وجود وفاق میان احزاب در مخالفت با کودتا درعمل کودتا ناکارآمد شد و شکست خورد.

حسین پور خاطر نشان کرد: توجه داشته باشید در ترکیه به رغم برخی انتقادها و کاستی ها، دموکراسی سابقه تاریخی داشته که با مقابله مردم با کودتا، این دموکراسی تا حدود زیادی در ترکیه نهادینه شد.

این دیپلمات باسابقه ایران تاکید کرد: به نظر من مردم ترکیه از کودتا سربلند بیرون آمدند و حمایت آنها از دولت و همکاری احزاب در مخالفت با کودتا نمایش خوبی از همدلی و وفاق ملی در ترکیه بود.

حسین پوراظهار داشت: همراهی وحمایت مردم واحزاب ازدولت قانونی، بزرگترین سرمایه ملی برای ترکیه بوده وهست. این سرمایه باید حفظ شده ونباید به آن آسیب زده شود. باید مردم فارغ از این که چه نگاهی دارند پاداش گرفته و مورد تشویق واقع شوند.

وی افزود: جامعه ترکیه نشان داد که از دیکتاتوری فاصله گرفته و در سطح قابل قبولی از توسعه قرار گرفته است؛ نباید این روند آسیب ببیند.

حسین پور درپایان گفت: درشب کودتا، رئیس جمهورروحانی و ظریف (وزیر امور خارجه) و اینجانب تا صبح بیدار بوده و نگران ترکیه، مردم آن و وضعیت دولت بودیم. تماسهای متعدد و ممتد بین مقامات برقرار بود و آمادگی هرگونه کمک و مشورت اعلام شده بود.اخبار مربوطه