رئیس جدید التقرر تی آر تی

ابراهیم اَرَن به صفت رئیس تی آر تی مقرر شد

رئیس جدید التقرر تی آر تی

ابراهیم ارن بعنوان رئیس رادیوـ تلویزیون دولتی ترکیه (تی آر تی) مقرر شد.

تقرر ابراهیم ارن به این مقام از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در روزنامه رسمی منتشرگردید. 

بدین ترتیب ابراهیم ارن 17 امین رئیس تی آرتی شد.

ابراهیم ارن از ماه جولای سال 2013 بدین طرف بعنوان معاون تی آر تی ایفای وظیفه می نماید.اخبار مربوطه