ترکیه وابستگی به خارج درزمینه صنایع دفاعی راازمیان برمیدارد

رجب طیب اردوغان:اظهار داشته استکه ان شاالله ما کشتی طیاره بردار خود را خواهیم ساخت و در این مورد مصمم هستیم

ترکیه وابستگی به خارج درزمینه صنایع دفاعی راازمیان برمیدارد

 

رب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام داشت،  برای امنیت کشور به افزایش شمار پروژه هایی که اهمیت حیاتی دارند ادامه خواهیم داد.

اردوغان طی سخنانی در مراسم به آب اندازی کشتی کوچک حنالی آده در توزلا اظهار داشت، در خصوص کشتیهای جنگی در بخش خصوصی و بنادر کشتی سازی نظامی 14 پروژه پایان یافته و 10 پروژه که قرارداد آنها در سالهای آینده امضا خواهد شد، وجود دارد.

اردوغان با اشاره براینکه، تمامی این تحولات نشانگر اهمیتی ست که به راه حلها در مقابل تهدیدات منطقه ای درعرصه دریانوردی بوجود آمده است نیباشد، تاکید کرد، انشالله ما نیز کشتی طیاره بردار خود را خواهیم ساخت و در این مورد مصمم هستیم.

رجب طیب اردوغان با تاکید براینکه، بصفت کشوری که در نظر دارد تا سال 2023 تمامی وابستگی به خارج در زمینه صنایع دفاعی را بر طرف بکند، باید گامهایی سریعی بردارد.

اردوغان تصریح کرد، ترکیه در حال حاضر در بین 10 کشوری که کشتی جنگی ملی خود را طراحی و تولید میکنند، قرار دارد.

رئیس جمهور گفت، علتش هرچه باشد، هرگز به اهداف متوجه به جلوگیری ازجهش های ترکیه درعرصه صنایع دفاعی مسامحه نشان نخواهیم داد. اشخاص صاحب موضع این چنینی، ما را در مقابل خود خواهند دید. تمامی کارآفرینان و شرکتهایمان که برای کشور و ملت کار کرده، خود نیز سود برده و تولیدکننده میباشند، بدانند که ما در کنار آنها قرار داریم.اخبار مربوطه