شهادت یک سرباز ترکیه در عملیات ضد تروریستی

در درگیری بین نیروهای امنیتی ترکیه و تروریستهای " پ ک ک " یک سرباز شهید شده و یک سرباز دیگر مصدوم گردید

شهادت یک سرباز ترکیه در عملیات ضد تروریستی

در درگیری واقع بین نیروهای امنیتی ترکیه و سازمان تروریستی " پ ک ک " در منطقه تونجلی ترکیه ، یک سرباز به شهادت رسیده و دو سرباز نیز مجروح گردید.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع امنیتی ، نیروهای امنیتی ترکیه در عملیات نظامی برای ممانعت از فعالیت سازمان تروریستی " پ ک ک " در مناطق روستایی اولوسوالی ناظمیه ولایت تونجلی با تروریستهای وابسته به این سازمان وارد درگیری شدند.

در درگیری واقع یک سرباز به شهادت رسیده و دو سرباز نیز مجروح گردید.

عملیات بر علیه تروریست با پشتیبانی هوایی ادامه دارد.اخبار مربوطه