ورود در حدود 2000 گردشگر خارجی به بودروم با یک کشتی کروز

کشتی کروز با پرچم مالتا در اولین سفر امسال خود 1910 گردشگر خارجی را به اولوسوالی بودروم ولایت موغلای ترکیه آورد

ورود در حدود 2000 گردشگر خارجی به بودروم با یک کشتی کروز

کشتی کروز با پرچم کشور مالت به نام «Mein Schiff 2» وارد اولوسوالی بودروم ولایت موغلا شد. این کشتی از جزیره میکونوس یونان به حرکت در آمد و حامل 1910 توریست از جمله شمار زیادی توریست آلمانی و 809 خدمه کشتی است.

توریست‌ها پس از پیاده شدن از کشتی در سواحل بودروم قدم زدند. برخی از آنها نیز در مرکز این اولوسوالی گردش کردند.

این سفر اولین سفر این کشتی به بودروم طی امسال بوده و گفته می‌شود 11 سفر دیگر نیز به این منطقه انجام خواهد داد.

این کشتی امشب از ولایت  بودروم عازم شهر کاتانیای ایتالیا خواهد شد.اخبار مربوطه