روز 19 ماه می، مصادف است به روز جشن جوانان و ورزش در ترکیه

برای اینکه جمهوری ترکیه و ملت قهرمان آن در راه معاصر شدن صاحب جوانانی ورزشکار و با روح و بدنی سالم باشند ، ازروز 19 ام ماه می بعنوان یک جشن ملی در ترکیه تجلیل میگردد

روز 19 ماه می، مصادف است به روز جشن جوانان و ورزش در ترکیه

امروزجمعه 19 ام می مصادف است با جشن جوانان و ورزش

این روز ویژه را که در عین حال روز یاد بود از مصطفی کمال آتاتورک موسس جمهوری ترکیه و رهبر بزرگ ملت ترک است، با شور و هیجان زاید الوصفی جشن می گیریم. مصطفی کمال آتاتورک اولین رئیس جمهور ترکیه بود که پس از پیروزی در جنگهای آزادی بخش ملی ترک به این سمت انتخاب گردیده بود.

برای اینکه جمهوری ترکیه و ملت دلاور آن در راه معاصر شدن صاحب جوانانی ورزشکار و با روح و بدنی سالم باشد.

ازروز 19 ام ماه می منحیث یک جشن ملی در ترکیه بخاطری تجلیل بعمل می آید که ملت قهرمان دراینکشوردر آینده و در راه معاصر شدن صاحب جوانانی ورزشکار و با روح و بدنی سالم  و توانا بار بیایند.

 در 19 ام می جشن ورزش و جوانان همه ساله در سرتاسر ترکیه و نمایندگی های آن در خارج از کشور با برگزاری مراسم ویژه  برای یاد رهبر عزیز مصطفی کمال آتاتورک گرامی داشته می شود.اخبار مربوطه