پیام رئیس‌جمهورترکیه بمناسبت19 ام می؛ یادروزآتاتورک وجشن جوانان وورزش

رئیس جمهور ترکیه طی پیامی، 19 ام می؛ یادروز آتاتورک و جشن جوانان و ورزش را روز برداشته شدن نخستین گام ملت ترک در راه مبارزه برای پایداری دانست

پیام رئیس‌جمهورترکیه بمناسبت19 ام می؛ یادروزآتاتورک وجشن جوانان وورزش

رئیس جمهور ترکیه طی پیامی، 19 ام می؛ یادروز آتاتورک و جشن جوانان و ورزش را روز برداشته شدن نخستین گام ملت ترک در راه مبارزه برای پایداری دانست.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورترکیه با انتشارپیامی رسمی از ریاست جمهوری ترکیه به مناسبت فرارسیدن 19ام می؛ روز یادبود آتاتورک و جشن جوانان و ورزش اعلام کرد: "امروز نود و هشتمین سالگرد سفر غازی مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه به سامسون برای آغاز جنگ استقلال کشور است. در 19 ام ماه می ملت آزادی خواه ترک که هیچگاه در مقابل ظلم و ظالم سر تعظیم فرود نیاورده گام نخست را در راه مبارزه برای پایداری برداشت".

ادامه متن این پیام بدین شرح است؛

مشعل استقلال که در 19ام  می سال 1919 به رهبری غازی در سامسون روشن شد، با عبور از شهرهای آماسیا، سیواس و ارزروم، در سرتاسر کشور گسترش یافت. تأسیس جمهوری ترکیه و 19 ام ماه می که مژده رسان آزادی ملت ترک است، سرچشمه افتخار برای ملت بوده و برای جوانان نیز درس عبرت است.

گرامی داشتن 19 ام ماه می به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ بسیار مهم است. ما به درک و فهم روح 19ام می و محافظت از آن از سوی جوانان به عنوان ضامن آینده مان اهمیت می دهیم . ما از 14 سال بدینطرف است که همواره برای پرورش نسل های قدرتمند و شایسته تلاش می کنیم.اخبار مربوطه