بازداشت 23 شهروند افغانستان و پاکستان در وان

در ولسوالی باش قلعه وان، 23 مهاجر قاچاق تبعه پاکستان و افغانستان بازداشت شدند

بازداشت 23 شهروند افغانستان و پاکستان در وان

 

در ولسوالی باش قلعه وان، 23 مهاجر قاچاق تبعه پاکستان و افغانستان بازداشت شدند

در ولسوالی باش قلعه وان، 23 مهاجر قاچاق تبعه پاکستان و افغانستان بازداشت شدند. 

نیروهای امنیتی ورود 23 شهروند افغانستان و پاکستان از راه های غیرقانونی از طریق مرز ایران به کشور را تثبیت کردند. 

این افراد به شعبه خارجیان فرماندهی ژاندارمری ولسوالی منتقل شده و سپس در بیمارستان دولتی باش قلعه کنترل پزشکی شان انجام شد. 

خارجیان، به شعبه خحارجیان اداره امنیت پولیس تحویل داده شدند. 


برچسب ها: افغانستان , تركيه

اخبار مربوطه