رئیس جمهور اردوغان میگوید در مقابل کشور های غربی خیلی صبر کرده اند

رئیس جمهور اردوغان این مطلب را طی مصاحبه ای با ای نیوز اظهار داشت

رئیس جمهور اردوغان میگوید در مقابل کشور های غربی خیلی صبر کرده اند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت برخی اعضای اتحادیه اروپا به رغم آن که ما عضو مشورتی این اتحادیه هستیم، اقدامات بسیار زشتی علیه ما انجام دادند و با اين حال مانند همیشه صبر نمودیم.

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی «A News» اظهار داشت: "برخی کشورهای غربی حقیقتا اقدامات بسیار زشتی عليه ترکیه انجام دادند. با اينحال مانند همیشه صبر کردیم. برخی اعضای اتحادیه اروپا با اينكه ما عضو مشورتی آن هستیم، رفتار بسیار زشتى با ما كردند و درهای خود را به روی ما بستند. فکر کنید به طیاره وزیر امور خارجه ترکیه اجازه فرود ندادند. این اقدام را ما چطور با منطق دموکراسی ارتباط دهیم؟".

رئیس جمهور اردوغان در اين گفتگو همچنين تصريح نمود:

رسوایی دیپلماتیک در مورد فاطمه بتول سایان کایا، وزیر امور خانواده و سیاست های اجتماعی ترکیه را به ياد بياوريد. ما این رفتار که یک وزیر زن را در داخل یک موتر نگه داشتند را از لحاظ دموکراسی چه طور ارزیابی کنیم؟ مگر می شود این اقدامات را به عنوان حسن نیت تلقی نمود.

تصاوير مربوط به هیات ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ترکیه را ببينيد. کشورهای اروپا با چه کسانی همکاری می کنند. همان طور که می دانید اتحادیه اروپا پی کا کا را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و تمامی کشورها در اروپا نیز این گروه را تروریست معرفی نموده اند.

 اخبار مربوطه