افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های ترکیه

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های ترکیه در سال 2016 سه برابر سال پیش از آن شده و به مبلغ 18.9 میلیارد لیره ترک رسیده است

افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های ترکیه

 شورای رقابت ترکیه اعلام کرد : میزان سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت های ترکیه ای در سال 2016 سه برابر سال قبل آن شده و به ارزش 18.9 میلیارد لیره ترک رسیده است.

امور ادغام و واگذاری 209 شرکت در خلال سال 2016 در ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است. 34 مورد از این شرکت‌ها براساس قوانین ترکیه و 107 مورد دیگر نیز براساس قوانین کشورهای دیگر تشکیل شده، اقدام به ادغام و یا واگذاری کرده اند. 50 مورد دیگر نیز درباره ترکیبی از شرکت‌های ترکیه ای و خارجی صورت گرفته است.

در خلال سال 2016 به غیر از خصوصی سازی ها، ارزش شرکت های ترک مذکور تقریبا 29 میلیارد و 300 میلیون لیره ترک بوده است. در همین مدت سرمایه گذاران خارجی نیز در 47 شرکت ترک اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. میزان مجموعی ارزش شرکت های ترک واگذار شده نیز بصورت عموم 18 میلیارد و 900 میلیون لیره بوده است. این در حالی است که این میزان در سال 2015 بالغ بر 6 میلیارد و 300 میلون لیره گزارش شده است.

ارزش مجموعی معاملات ناشی از ادغام و واگذاری شرکت های ترکیه ای، 7 میلیارد و 393 میلیون لیره ترک بوده است.

ارزش عمومی معاملات ناشی از ادغام و واگذاری شرکت هایی که تمامی طرف های آن اتباع خارجی هستند نیز 11.6 میلیارد لیره ترک بوده و ارزش جمعی  شرکت هایی که سهامداران آنها ترک و خارجی بودند نیز در مبلغ 10.2 میلیارد لیره ترک تحقق یافته است.

سرمایه گذاران هالندی با انجام 9 مورد خرید اسهام شرکت های ترکیه ای در جایگاه اول از نظر واگذاری شرکت های ترکیه ای به اتباع خارجی جای گرفته اند. آلمان با 6 مورد در جایگاه دوم٬ جاپان با 4 مورد در ردیف سوم جای گرفته است. انگلستان نیز بعد از این کشورها قرار دارد.

سال گذشته، آمریکا، فرانسه، سوئیس و کوریا هر کدام 3 مورد سرمایه گذاری در شرکت های ترکیه ای انجام داده اند.اخبار مربوطه