اردوغان گفت: مجازات اعدام را احیا می‌کنیم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد در صورت تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه، مجازات اعدام را مورد تایید قرار خواهد داد

اردوغان گفت: مجازات اعدام را احیا می‌کنیم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد در صورت تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه، مجازات اعدام را مورد تایید قرار خواهد داد.

اردوغان به تعقیب پیروزی همه پرسی قانون اساسی درترکیه طی سخنانی دراستانبول خطاب به مردمی که درمقابل قصرهوبرتجمع کرده بودندگفت: رهبران سه حزبی که در مجلس ملی کبیر ترکیه گروه پارلمانی دارند، نیز از تصویب مجازات اعدام حمایت خواهند کرد.

اردوغان گفت: در غیر اینصورت برای قبول مجازات اعدام نیز رفراندوم دیگری برگزار میکنیم.اخبار مربوطه