ابتدا حضوردر پای صندوق رای و سپس عروسی

زوج جوان در شهر دوزجه ترکیه پیش از برگزاری مراسم عروسی‌شان در پای صندوق رای حضور یافتند

ابتدا حضوردر پای صندوق رای و سپس عروسی

 

 

یوسف گورل و نسلحان چوز، زوج جوان اهل شهردوزجه درترکیه پیش ازبرگزاری مراسم عروسی‌شان برای شرکت درهمه‌پرسی تغییر قانون اساسی در پای صندوق رای رفتند.

این زوج جوان اوراق رای دهی خود را مشترکا و با تشویق دیگر رای دهندگان در صندوق رای انداختند.

گورل با ابرازخوشحالی ازشرکت دراین همه‌پرسی گفت: "با این که امروز روز عروسی‌مان است در رای‌گیری که حق شهروندی‌ ما است، شرکت کردیم."

وی افزود: "روزعروسی‌مان را پیش از اعلام زمان همه‌پرسی انتخاب کردیم. در این روز مهم برای ما نتیجه هر چه باشد برای آینده کشورمان لازم بود که در این همه‌پرسی شرکت کنیم. خداوند بهترین ها را نصیب کشورمان بکند".

نسلحان نیز گفت: "امروز دو انتخاب داشتم. خوشحالم. امیدوارم برای ملتمان باعث خیر شود".اخبار مربوطه