دستگیری 140 مهاجر غیرقانونی در ترکیه

گارد ساحلی ترکیه در اولوسوالی چشمه ولایت ازمیر 140 مهاجر که قصد داشتند از راه غیرقانونی به جزایر یونان بروند را دستگیر کرد

دستگیری 140 مهاجر غیرقانونی در ترکیه

 

گارد ساحلی ترکیه در اولوسوالی چشمه ولایت ازمیر 140 مهاجر که قصد داشتند از راه غیرقانونی به جزایر یونان بروند را دستگیر کرد.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه پس از دریافت گزارشی در ارتباط با خروج غیرقانونی گروهی مهاجر از آب های دریای اژه وارد عمل شده و طی عملیاتی دو قایق حامل 140 مهاجر را در آب های اوچ‌بورون محله داریان اولوسوالی چشمه ولایت ازمیر را متوقف کردند.

این مهاجران غیرقانونی قصد داشتند از آب‌های بحیره اژه به جزیره خیوس یونان بروند. آنها پس از انجام مراحل قانونی در اولوسوالی چشمه به اداره مهاجرت ولایت ازمیر انتقال داده  شدند.اخبار مربوطه