اردوغان خطاب به ترکهای مقیم اروپا : صاحب پنج فرزند شوید، آینده اروپا شما هستید

اردوغان گفت: از اینجا خطاب به برادرانم در اروپا میگویم که برای کودکانتان شرایط زندگی در محلات بهتر را فراهم کنید

اردوغان خطاب به ترکهای مقیم اروپا : صاحب پنج فرزند شوید، آینده اروپا شما هستید

اردوغان گفت: از اینجا خطاب به برادرانم در اروپا میگویم که برای کودکانتان شرایط زندگی در محلات بهتر را فراهم کنید

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که ترکهای مقیم اروپا آینده این قاره هستند.

اردوغان طی سخنرانی در ایسکی شهیر خطاب به ترکهای مقیم خارج از کشور گفت: "از اروپا حمایت کنید."

اردوغان گفت: از اینجا خطاب به برادرانم در اروپا میگویم که برای کودکانتان شرایط زندگی در محلات بهتر را فراهم کنید. موتر های بهتراستفاده کنید. در بهترین خانه های زندگی کنید. نه سه، بلکه صاحب پنج فرزند شوید. چرا که آینده اروپا شما هستید. بهترین پاسخ به ناحقی های صورت گرفته در مورد شما، این خواهد بود.اخبار مربوطه