فرانسه امروز را با رویداد ها آغاز کرد

حمله بر یک لیسه در یکی از شهرهای جنوبی فرانسه دستکم دو تن را مجروح ساخت

فرانسه امروز را با رویداد ها آغاز کرد

حمله بر یک لیسه در یکی از شهرهای جنوبی فرانسه دستکم دو تن را مجروح ساخت.

پولیس فرانسه تاکنون جزئیات به رسانه ها نداده میگوید تحقیقات در این مورد جریان دارد.

تاکنون از تلفات ناشی از این حمله و عامل رویداد گزارشی در دست نیست.


برچسب ها: حمله , لیسه , گرس , فرانسه

اخبار مربوطه