بازداشت مهاجرین غیر قانونی افغان در ترکیه

پولیس ترکیه در ولسوالی آیواجیک ولایت چنق قلعه این کشور ده ها مهاجر که قصد عبور غیر قانونی به یونان داشتند را بازداشت کرد

بازداشت مهاجرین غیر قانونی افغان در ترکیه

پولیس ترکیه در ولسوالی آیواجیک ولایت چنق قلعه این کشور ده ها مهاجر که قصد عبور غیر قانونی به یونان داشتند را بازداشت کرد.

بازداشت شده گان که تعداد شان به  62 تن میرسد اتباع افغانستان , کانگو , سوریه , و کامیرون بوده که زنان و اطفال نیز شامل این گروه میباشند.

گفته میشود افراد بازداشت شده به ریاست عودت مهاجرین چنق قلعه ترکیه انتقال یافتند.

لازم به ذکر است در بین بازداشت شده گان دو قاچاقبر نیز شامل بوده که تحقیقات شان در محکمه جریان دارد.اخبار مربوطه