آمادگی قطر برای ارسال گاز طبیعی مایع به ترکیه

وزیر انرژی و صنعت قطر اعلام کرد با اشاره به وجود دو توافق‌نامه فعال و نامحدود میان دوحه وانقره اعلام کرد در صورت تمایل آماده هستیم گاز طبیعی مایع را به ترکیه ارسال کنیم

آمادگی قطر برای ارسال گاز طبیعی مایع به ترکیه

 

وزیر انرژی و صنعت قطر اعلام کرد با اشاره به وجود دو توافق‌نامه فعال و نامحدود میان دوحه وانقره اعلام کرد در صورت تمایل آماده هستیم گاز طبیعی مایع را به ترکیه ارسال کنیم

محمد بن صالح الساده، وزیر انرژی و صنعت قطر گفت: "سال هاست که به ترکیه گاز طبیعی مایع «ال‌.ان‌.جی» ارسال می کنیم. میان دو کشور دو توافق نامه فعال بدون محدودیت مقدار وجود دارد که در صورت تمایل ما آماده هستیم گاز طبیعی مایع را به ترکیه رسال کنیم".

ادامه سخنان وزیر انرژی و صنعت قطر به شرح زیر است:

"روابط ما با ترکیه بدون محدودیت به این شکل ادامه می داد و از این به بعد همچنین ادامه خواهد یافت زیرا ترکیه همواره برای قطر اولویت دارد. روابط ما نه تنها در زمینه انرژی بلکه در هر زمینه ادامه خواهد یافت.

سیاست های انرژی ترکیه که در سال های اخیر نبال می کند بسیار عالی است. ما گاز طبیعی مایع که به ترکیه ارسال می کنیم و دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری را بطور جداگانه در نظر می گیریم.اخبار مربوطه