مسعود اوزیل از تیم ملی فوتبال آلمان کناره‌گیری کرد

مسعود اوزیل، بازیکن تورک‌تبار فوتبال آلمان کناره‌گیری خود از تیم ملی این کشور را اعلام کرد

مسعود اوزیل از تیم ملی فوتبال آلمان کناره‌گیری کرد

مسعود اوزیل، بازیکن تورک‌تبار فوتبال آلمان کناره‌گیری خود از تیم ملی این کشور را اعلام کرد.

مسعود اوزیل، بازیکن تورک‌تبار فوتبال آلمان از طریق حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی کناره‌گیری خود از تیم ملی این کشور که از سال 2009 عضوش بوده را اعلام کرد.

وی به همراه تیم ملی فوتبال آلمان در سال 2014 قهرمان جام جهانی و در سال 2010 نیز به مقام سوم جهانی دست یافت.

اوزیل نوشت: "در شرایطی که احساس می کنم در معرض نژادپرستی و بی احترامی قرار گرفته ام نمی توان نماینده آلمان در سطح بین المللی باشم. یونیفرم آلمان را با غرور و هیجان میپوشیدم، اما اکنون آن احساسات گذشته را ندارم."

وی با اشاره به دشواری اتخاذ چنین تصمیمی خاطرنشان کرد: "اما مدیران عالی رتبه فدراسیون فوتبال آلمان احترام به تورک تباری من را حفظ نکرده و آن را ابزار تبلیغات سیاسی و شرایط را غیرقابل تحمل کرده اند. تبعیض قابل قبول نیست."اخبار مربوطه