بزرگترین کمپلکس سپورتی سرپوشیده تورکیه دراولوسوالی ییلدیریم شهربورسه احداث میگردد

کار ساختمانی کمپلکس سپورتی ییلدیریم که تحت رهبری ولایت بورسه وهمکاری وزارت سپورت و جوانان با ظرفیت خیلی بزرگی برای پذیریش مسابقات جهانی و بین المللی، دارای صالونهای جداگانه یی نیز میباشد با سرعت تمام ادامه دارد

بزرگترین کمپلکس سپورتی سرپوشیده تورکیه دراولوسوالی ییلدیریم شهربورسه احداث میگردد

کار ساختمانی کمپلکس سپورتی سرپوشیده ییلدیریم که تحت رهبری ولایت بورسه وهمکاری وزارت سپورت و جوانان  با ظرفیت خیلی بزرگی که برعلاوه داشتن ساحه بزرگ برای پذیریش مسابقات جهانی و بین المللی، دارای صالونهای جداگانه یی نیز برای انجان فعالیتهای سپورتی میباشد با سرعت تمام ادامه دارد.

با اتمام کار ساختمانی این مرکز سپورتی سرپوشیده که دارای ساحه مجموعی 35 هزار و7 متر مربع بوده، در آن صالون سپورتی یی به مساحت 22هزار و515 مترمربع  و سطح هزارو 919 مترمربع انشا میگردد، به اسم بزرگترین کامپلکس و یا مجتمع سپورتی تورکیه شناخته خواهد شد.

در این کامپلکس بزرگ که جایگاه مرکز سپورت در تورکیه را بخود اختصاص خواهد داد، صالون سپورتی بزرگ دارای ظرفیت 2 هزار و500 تماشابین به مقاصد مختلف،حوض آب بازی نیمه اولمپیک، مرکز جوانان، صالونهای تمرینات انفرادی، صالون جمناستیکی با ظرفیتهای اولمپیکی، صالون صحی،  صالون دووش و ریکراسیون، محل بازیهای استعداد و ذکا، محل فعالیتهای موسیقی، محل فعالتهای صنایع پلاستیکی، محل فعالیتهای فولکلوریک و هنر رسامی، اطاق عکاسی جای داده خواهد شد.

در نظراست، این کامپلکس بزرگ سپورتی که تقریبا 70 فیصد کار ساختمانی آن به اکمال رسیده است، در طی سال جاری افتتاح وآغازبه فعالیت نماید.اخبار مربوطه