نایک برای ورزشکاران حجاب پوش روسری(چادر) طراحی کرد

این کلکسیون با نام The Nike Pro Hijabs از پارچه ای مقاوم و یک لایه درست شده است

نایک برای ورزشکاران حجاب پوش روسری(چادر) طراحی کرد

نایک یکی از برندهای معروف پوشاک ورزشی، برای ورزشکاران حجاب پوش روسری(چادر) طراحی کرد

این کلکسیون با نام The Nike Pro Hijabs از پارچه ای مقاوم و یک لایه درست شده است

این مدل در بهار 2018 به بازار عرضه خواهد شد

شرکت نایک اعلام کرد این مدل بر اساس درخواست های متمادی طراحی شداخبار مربوطه