فصل زمستان در جنگل‌های "کاج‌ زرد" شرق آناتولی

با فرا رسیدن فصل زمستان جنگل‌های "کاج‌ زرد" در ولایت قارص تورکیه جامه سفید به تن کرده و بازدیدکنندگان را مسحور جلوه‌های زیبای خود میکند

فصل زمستان در جنگل‌های "کاج‌ زرد" شرق آناتولی

با فرا رسیدن فصل زمستان جنگل‌های "کاج‌ زرد" در ولایت قارص تورکیه جامه سفید به تن کرده و بازدیدکنندگان را مسحور جلوه‌های زیبای خود میکند

جنگل‌های "کاج‌ زرد" در اولوسوالی ساری قمیش ولایت قارص واقع در شرق تورکیه، پس از باریدن برف مناظر بی‌نظیر ایجاد کرده است. این جنگل‌ها که از اولوسوالی ساری قمیش آغاز و تا مجاور کوه سپحان درولایت ارضروم ادامه مییابد، با مناظر یخبندان خویش بازدیدکنندگان را مسحور طبیعت خود می‌کند.

درحالی که جنگل‌ها با برف پوشیده شده‌اند، کاج‌های زرد در مرکز اسکی جبل‌تپه، به صفت یکی از مهمترین مراکز ورزش‌های زمستانی تورکیه، سوژه‌ یی برای تصاویر یخبندانها ایجاد می کند.

میر حسن تاش، رئیس انجمن گردشگری ساری قمیش در گفتگو با خبرنگار آناتولی با بیان اینکه جنگل‌های کاج رزد در فصل زمستان مناظر بی‌نظیر برای طبیعت دوستان ایجاد می کند، گفت: "جنگل‌های کاج زرد نماد ساری قمیش است".

تاش با اشاره به اینکه این جنگل‌ها مورد توجه عکاسان نیز قرار می گیرد، اظهار داشت: این جنگل‌ها هم در فصل زمستان هم تابستان از لحاظ گردشگری برای ما ارزش قائل است.اخبار مربوطه