شش‌صد‌هزار کودک در افغانستان به سوء تغذیه گرفتارمیباشند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسیف) در افغانستان، می‌گوید که بیش از ۶۰۰‌هزار کودک در افغانستان به سوء تغذیه گرفتار استند و این وضعیت آنان را نگران ساخته است

شش‌صد‌هزار کودک در افغانستان به سوء تغذیه گرفتارمیباشند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسیف) در افغانستان، می‌گوید که بیش از ۶۰۰‌هزار کودک در افغانستان به سوء تغذیه گرفتار استند و این وضعیت آنان را نگران ساخته است

میتسوجی سوزوکا، سفیرجاپان در کابل، در مراسم مراسم امضای پیمان چاپ کتاب‌های "رهنمود صحت مادران و کودکان" گفت که از سال ۲۰۰۱تاکنون جاپان به شمول ۲۷۰ میلیون دالردربخش صحی شش اعشاریه شش میلیارد دالر، به افغانستان کمک کرده است.

ادیلا خودرو، نمایندۀ یونیسیف در افغانستان، هشدار داده و میگوید که هرگاه این کودکان تحت تداوی قرار داده نشوند، آنان زنده‌گی شان را از دست خواهند داد و یا هم زنده گی دُشواری خواهند داشت: "ما  ۶۰۰هزار کودکی را داریم که سوء تغذیه جدی دارند؛ اگر این کودکان درمان نشوند ممکن جان بدهند و یا زنده گی دشواری داشته باشند."

ادیلا خودرو، این سخنانش را دیروز در مراسم امضای پیمان چاپ کتاب‌های "رهنمود صحت مادران و کودکان" در سفارت جاپان بیان داشت.

این پیمان، میان سازمان ملل، سفارت جاپان و حکومت افغانستان امضا شد.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، در حالی که چاپ کتاب‌های رهنمود صحت مادر وکودک را یکی از راه های بهتر برای کاهش مرگ و میرمادران و کودکان می‌داند، با بیان اینکه، اما هنوز هم سطح مرگ و میر مادران را در افغانستان نگران کننده است میگوید: «وزارت صحت عامه متعهد است که مقیاس این برنامه را به تمامی سی و چهار ولایت افغانستان گسترش دهد. باور دارم که در نتیجه این برنامه، هر کودک سند صحیی خواهد داشت که تمامی خدماتی را که از بدو تولد تا پنج سالگی دریافت کرده است در آن ثبت خواهند بود."

میتسوجی سوزوکا، سفیرجاپان در کابل، در این مراسم گفت که از سال ۲۰۰۱تاکنون جاپان به شمول ۲۷۰ میلیون دالر در بخش صحی شش اعشاریه شش میلیارد دالر، به افغانستان کمک کرده است.

اما، او از حکومت افغانستان خواست که تعهداتش در مبارزه با فساد را عملی سازد: "جمهوری اسلامی افغانستان باید تعهدات خود را به انجام برساند؛ مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات یک امر مهم است."

هزینۀ چاپ کتاب رهنمود صحت مادر و کودک، حدود هشت میلیون دالر است که از سوی کشور جاپان پرداخته شده است. از این کتاب‌ها، قبل از این در جاپان ویک تعداد دیگر از کشورهای جهان کار گرفته شده است و قرار است تا سال ۲۰۲۰ در تمامی ولایت های افغانستان به دسترس مادران و خانواده ها قرار داده شوند.اخبار مربوطه