رشد 6 فیصدی زنان معتاد در ایران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران از رشد 6 فیصدی زنان معتاد در این کشور خبر داده و این روند را خطرناک دانست

رشد 6 فیصدی زنان معتاد در ایران

زهرا ساعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران گفت: تعداد زنان معتاد رشد 6 فیصدی داشته و این روند رو به افزایش بسیار خطرناک است زیرا این زنان در آینده مادران نوزادانی خواهند شد که یا بیمار بوده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته و فروخته می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، خانم ساعی تصریح کرد: خلاء قانونی مهم‌ترین مشکل در رابطه با خرید و فروش نوزادان است، در حقیقت در این رابطه اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد برخورد شدید با متخلف صورت خواهد گرفت اما در صورتی که اطفال توسط والدین فروخته شوند، تنها کودک آزاری تلقی شده و قانونی برای تعیین مجازات و مقابله با آن وجود ندارد.

وی در ادامه، اعتیاد و فقر را ریشه اصلی خرید و فروش اطفال دانست و گفت: متاسفانه اکثر این اطفال در بدو تولد بیمار بوده و برخی هم دچار امراضی چون HIV هستند لذا عمر طولانی ندارند هرچند به درستی هم نگهداری نمی‌شوند و باید از سوی دولت و مجلس برای رفع آن چاره اندیشی شود.

گفتنی است پیش از این علی مویدی قائم مقام منشی عمومی اداره مبارزه با مواد مخدر ایران خرید و فروش نوزادان زنان معتاد را تایید کرده بود.اخبار مربوطه