داعش طی 30 روز دیگر نابود خواهد شد

رئیس جمهور آمریکا از نابودی کامل گروه تروریستی داعش تا 30 روز دیگر خبر داد

داعش طی  30 روز دیگر نابود خواهد شد

 

رئیس جمهور آمریکا از نابودی کامل گروه تروریستی داعش تا 30 روز دیگر خبر داد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با بیان مبارزه موفقیت آمیز کشورش با گروه تروریستی داعش در منطقه، اظهار داشت: درآن منطقه  ازدنیا شمار بسیار کمی (از اعضای داعش) باقی مانده و تا سی روز آینده هیچ کدام از آنان باقی نخواهد ماند.

وی طی سخنانی در مراسم امضای پیش نویس قانونی برای حفاظت و حمایت از اقلیت‌ها در عراق و سوریه در کاخ سفید، اظهار داشت: گروه تروریستی داعش اقدامات بسیار بدی علیه تمام ساکنان منطقه انجام داده است. ایالات متحده آمریکا از ابتدا مصممانه با این گروه مبارزه کرده است.

ترامپ تاکید کرد که آمریکا به حمایت از اقلیت‌های دینی وقومی که ازاقدامات داعش آسیب دیده اند، ادامه خواهد داد.

رئیس جمهورآمریکا پس ازاین اظهارات مقابل دوربین ها قانون مذکوررا امضا کرد.اخبار مربوطه