عبدالمهدی نخست وزیر جدید عراق در تکمیل کابینه اینکشورموفق شده نتوانست

جلسه مجلس عراق درجهت رای اعتماد به وزرای پیشنهادی نخست وزیراینکشوربدون نتیجه پایان یافت

عبدالمهدی نخست وزیر جدید عراق در تکمیل کابینه اینکشورموفق شده نتوانست

رهبران جریان های سیاسی در مجلس عراق علیرغم تشکیل جلسه غیرعلنی با عادل عبدالمهدی؛ نخست وزیر برسر انتخاب 8 وزیر باقی مانده دردولت اینکشور به توافق نرسیدند.

این دیدار قبل از شروع نشست علنی مجلس عراق انجام شده است.

بر اساس اطلاعات بدست آمده عدم تفاهم در خصوص وزارت داخله و دفاع دلیل شکست مذاکرات بوده و بین نمایندگان ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر و دیگر نمایندگان تنش لفظی رخ داده است.

به تعقیب این تنش رئیس مجلس رای گیری را به تاخیر انداخت ولی نخست وزیرعراق همراه با کاندیداهای وزارت ساختمان مجلس را ترک کردند.

جلسه دور بعدی برای رای گیری وزرای پیشنهادی به روز پنجشنبه موکول شده است.

دیروز عبدالمهدی رزومه 8 وزیر پیشنهادی را به مجلس ارسال کرده بود که در آن فالح فیاض؛ مشاور امنیت ملی به صفت کاندیدای پیشنهادی حشدالشعبی معرفی شده ولی جریان صدر مخالف وی است.

از سوی دیگرنمایندگان گروه های سنی با فیصل الجربا٬ کاندیدای وزارت دفاع از ائتلاف الوطنیه مخالفند.

عدم حضور وزیر ترکمن در کابینه عبدالمهدی علیرغم وجود نمایندگان کردها و مسیحیان از نکات قابل توجه در لیست وزرای عراق است.اخبار مربوطه