آرامش و ثبات به عفرین بازگشت

رئیس مجلس محلی عفرین از بازگشت آرامش و ثبات به عفرین بعد ازعملیات شاخه زیتون خبر داد

آرامش و ثبات به عفرین بازگشت

سعید سلیمان رئیس مجلس محلی عفرین درگفتگو با خبرگزاری آناتولی با اشاره به اینکه نتایج مثبت حمایتهای تورکیه بعد ازعملیات شاخه زیتون روزبه روز آشکارترمیشود اظهارداشت: آرامش و ثبات در عفرین برقرار شده است.

اعضای مجلس محلی عفرین همگی از مردم محلی بوده و روند بازسازی این منطقه با کمک تورکیه را اجرا میکند.

سعید سلیمان همچنین با بیان اینکه بعد از اتمام عملیات شاخه زیتون مردم منطقه از نظامیان تورکیه و اردوی آزاد به گرمی استقبال کردند گفت: بعد از آن مجلس های محلی کردها٬‌ ترکمنها٬ عربها و حتی ایزدی ها تشکیل شد.

وی افزود: برای پیشرفت اقتصادی و تجاری منطقه فعالیت هایی را شروع کرده و برای جذب سرمایه گذاران اتاق تجارت را تاسیس کردیم.

رئیس مجلس محلی عفرین تصریح کرد: با حمایت گسترده تورکیه در بخش صحت عامه و تعلیم وتربیه به فعالیت هایمان ادامه میدهیم. همچنین زیربنا های آب و فاضلاب آماده شده و در تلاشیم تا هرچه زودتر به بهره برداری سپرده شود. 



اخبار مربوطه