عربستان قبول کرده است که قتل قاشقچی جرم و اشتباه بزرگی بوده

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت قبول داریم که قتل قاشقچی جرم و اشتباه بزرگی بوده است

عربستان قبول کرده است که قتل قاشقچی جرم و اشتباه بزرگی بوده

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت قبول داریم که قتل قاشقچی جرم و اشتباه بزرگی بوده است

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی طی نشست خبری در ریاض، پایتخت این کشور اظهار داشت: " قبول داریم که قتل قاشقچی جرم و اشتباه بزرگی بوده است."

الجبیر با بیان اینکه دستورالعمل مربوط به محاکمه کسانی که باعث شهادت جمال قاشقچی شدند واضح است، اظهارداشت که در خصوص محاکمه عاملان این قتل مصمم هستند.

وی با اشاره به اینکه در چارچوب این تحقیقات با طرف تورک درتماس هستند گفت لوی ثارنوالی عربستان سعودی منتظراسناد بیشتری درباره این دوسیه است و هنوز هم سوالاتی هست که پاسخ صحیح داده نشده است.

وی با بیان اینکه سیاسی کردن حادثه قاشقچی و مداخله درامورداخلی عربستان سعودی را قبول ندارند، اظهارداشت: "انتقال دوسیه قاشقچی درسطح بین‌المللی غیرقابل قبول است وسیاسی کردن این مساله باعث تجزیه جهان اسلام میشود".اخبار مربوطه