مکالمه تیلفونی اردوغان با محمود عباس

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه ومحمودعباس رئیس دولت فلسطین گفتگوی تیلفونی انجام دادند

مکالمه تیلفونی اردوغان با محمود عباس

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه ومحمودعباس رئیس دولت فلسطین گفتگوی تیلفونی انجام دادند

در گفتگوی تیلفونی رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه بامحمودعباس رئیس دولت فلسطین تحولات اخیر در غزه مورد بحث قرار داده شد.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از منابع ریاست جمهوری، محمود عباس با برقراری یک تماس تیلفونی با اردوغان، در ارتباط با تحولات اخیر در غزه به بحث و گفتگو پرداخته است.

اردوغان نیزبا اعلام حمایت همه جانبه تورکیه از فلسطین درجریان این مکالمه تیلفونی تاکید کرد، تورکیه که دعوی فلسطین را برحق دانسته واز آن تا اخیر حمایت میکند.اخبار مربوطه