"روسیه و تورکیه برای دستیابی به راه حل در سوریه با هم حرکت می‌کنند"

ایگورایوانف گفت که مسکو وانقره در مسئله سوریه به شکل هماهنگ و با در نظر داشت منافع ملی و دراز مدت طرف‌ها در راستای دستیابی به یک راه حل صلح آمیز حرکت میکنند

"روسیه و تورکیه برای دستیابی به راه حل در سوریه با هم حرکت می‌کنند"

وزیرامور خارجه اسبق روسیه گفت که مسکو وانقره در مسئله سوریه به شکل هماهنگ و با در نظر داشت منافع ملی و دراز مدت همه طرف‌ها در راستای دستیابی به یک راه حل صلح آمیز حرکت میکنند.

ایگورایوانف، وزیرامور خارجه اسبق روسیه در باره تلاش های مشترک روسیه و تورکیه جهت حل و فصل مسئله سوریه در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی گفت: روسیه و تورکیه در مسئله سوریه با در نظر داشت منافع ملی دراز مدت همه جوانب در راستای دستیابی به یک راه حل صلح آمیز حرکت میکنند.

وی درادامه تصریح کرد: "سیاست انقره و مسکو در زمینه سوریه مبتنی بر یک راه حل صلح آمیز است. این سیاست نه تنها باعث ایجاد ثبات در سوریه بلکه درسطح خاورمیانه خواهد شد.

یکی از ویژگی های متمایز برخورد روسیه و تورکیه در این زمینه این است که با در نظر گرفتن منافع همه جوانب میتوانند از خونریزی در سوریه جلوگیری کنند و به طور جدی در راستای یک راه حل صلح آمیز رو به جلو حرکت کند.

این برخورد خود نشان میدهد که اگر کشورهای منطقه و همچنین کشورهای دیگراز آن پیروی کنند به راحتی میتوان مسئله سوریه را حل و فصل کرد. مسئله سوریه عامل مهمی در حل مشکلات در خاورمیانه است.

نباید فراموش کنیم که مسئله سوریه تنها مسئله منطقه نیست. تنش های عمیق نه تنها در سوریه بلکه در سرتاسر منطقه وجود دارد.

و اما سوریه مهمترین آنها است. در حل مسئله سوریه، باید فکر کنیم که این تنها بخشی از مشکلات منطقه است. این موضوع باید در چارچوب منطقه حل شود.

با وجود دیدگاه های مختلف روسیه و تورکیه در این مسئله٬ امکان حل و فصل مسائل به اثبات رسیده است. در چنین مدت کوتاهی، روسیه و تورکیه، با وجود تمام اختلاف نظرها نشان دادند در صورتی که مصالح دو کشورمطرح باشد و اگر اراده سیاسی رهبران دو کشور نیز وجود داشته باشد، به نتایج قابل توجهی دست یافته خواهند توانست".اخبار مربوطه