اظهارات معاون ریاست جمهوری تورکیه در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران

معاون ریاست جمهوری تورکیه اعلام داشت که نباید انتظار نماییم تا تمامی کشورها از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تابعیت کنند

اظهارات معاون ریاست جمهوری تورکیه در مورد تحریم های آمریکا علیه ایران

فواد اوکتای، معاون ریاست جمهوری تورکیه در باره تحریم های آمریکا علیه ایران با بیان اینکه تورکیه موضع خود را دراین باره روشن است ودرتعقیب عناد ولجبازی نیست،اعلام داشت: نباید انتظار داشت که تمامی کشورها از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تابعیت کنند.

معاون ریاست جمهوری تورکیه با بیان اینکه زندگی در این جغرافیا خساراتی دارد که لازمه آن قدرتمند بودن است، افزود: باید ازنقطه نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و قدرتمند باشیم. و همچنان لازم است تا ثبات و استقلال داشته باشیم.

وی همچنین گفت: در برهه کنونی از دالر، ارز و سیاست‌های داخلی مانند سلاح اقتصادی استفاده می‌شود. سیاست‌های دولت در زمینه سرمایه‌گذاری‌ را شفاف بیان کردیم. امروز گزارشی ارائه خواهد شد و نتایج آن را نیزمشاهده خواهیم کرد.

وی در مورد قتل جمال قاشقچی گفت: قتل وی ، دوسیه یی است که توجیه منطقی در جامعه بین المللی ندارد. انقره با شفافیت کامل و جدیت  دوسیه قتل قاشقچی را پیگیری می‌کند.

اوکتای تصریح کرد: مشکل ما با آمریکا، کشیش برانسون نبود. چنین مشکلی نداشتیم. هنوز هم فکر نمی کنیم چنین مشکلی وجود داشته است. از طریق عادی‌سازی روابط با آمریکا درباره اختلافات واقعی طرفین گفتگو خواهیم کرد. طبعا آنان نیز باید برای بهبود (روابط) گام بردارند. روابط دو متحد، این امر را ایجاب می‌کند.اخبار مربوطه