هرگونه حمله به غیرنظامیان در ایدیلب به مثابه خط سرخ سازمان ملل است

هانی مگالی، موضع آمریکا درمورد کشتار غیرنظامیان در سوریه و بی تفاوتی نسبت به این موضوع انتقاد کرد

هرگونه حمله به غیرنظامیان در ایدیلب به مثابه خط سرخ سازمان ملل است

"

یک عضو کمیسیون مستقل تحقیقات سازمان ملل در باره سوریه با انتقاد از اعلام خط سرخ آمریکا مبنی بر "استفاده از سلاح کیمیاوی" در سوریه گفت خط سرخ سازمان ملل نیز عبارت از "هرگونه حمله به غیرنظامیان در ایدیلب" است.

هانی مگالی، عضو کمیسیون مستقل بین المللی تحقیقات سازمان ملل متحد در باره سوریه در گفت‌وگو با خبرنگاران در مقر ژن و سازمان ملل با انتقاد از اعلام خط سرخ آمریکا مبنی بر "استفاده از سلاح کیمیاوی" در سوریه گفت: خط سرخ سازمان ملل هرگونه حمله به غیرنظامیان در ایدیلب است.

وی همچنین از موضع آمریکا درمورد کشتار غیرنظامیان در سوریه و بی تفاوتی نسبت به این موضوع انتقاد کرد.

در این نشست خبری گزارش 24 صفحه ای کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق درباره سوریه که به بررسی وضعیت انسانی در این کشور طی مقطع زمانی جنوری تا جولای پرداخته ارائه شد. ادامه حملات رژیم اسد و حامیان آن به ایدیلب مهمترین موضوع نشست خبری این کمیسیون را تشکیل داد.

پائولو سرجیو پینهیرو، رئیس این کمیسیون نیزدر این نشست اعلام کرد که نباید جان میلیون ها غیرنظامی را به بهانه مبارزه با 10 هزار تروریست به خطر انداخت.اخبار مربوطه