هرگونه عملیات نظامی در ایدیلب باید متوقف شود

فریدون سینیرلی‌اوغلو، نماینده دائم تورکیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت خواهان توقف هرگونه عملیات نظامی در ایدیلب و اجرای آتش‌بس در این ولایت شد

هرگونه عملیات نظامی در ایدیلب باید متوقف شود

فریدون سینیرلی‌اوغلو، نماینده دائم تورکیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت خواهان توقف هرگونه عملیات نظامی در ایدیلب و اجرای آتش‌بس در این ولایت شد.

فریدون سینیرلی‌اوغلو، نماینده دائم تورکیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت که بنابردرخواست روسیه تشکیل شد، گفت: "اعضای این شورا را در جریان نتایج نشست تهران قرار دادیم. ما خواهان توقف هرگونه عملیات نظامی در ایدیلب و اجرای آتش‌بس در این ولایت هستیم".

وی با تاکید بر اینکه مذاکرات آستانه جهت کاهش خشونت در سوریه و تسریع در روند سیاسی انجام شد، اظهار داشت:

در تهران مساله ایدیلب بررسی شد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه فراخوان آتش‌بس در ایدیلب را دادند. عملیات‌ نظامی در ایدیلب بدون شک باعث فاجعه انسانی و موج جدید مهاجرتها می‌شود.

فراخوان تورکیه جهت اجرای آتش‌بس در ایدیلب شامل هرگونه عملیات‌ نظامی در این ولایت میشود. کشورمادراین راستاتلاش خواهدکرد. ازجامعه بین‌المللی نیزبرای حمایت ازتلاشهای مان دعوت می‌کنیم".اخبار مربوطه