نیاز اضطراری 271 میلیون دالری سازمان ملل برای کمک به پناهجویان سوریه یی

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان اعلام کردکه به منظور برآوردن نیاز‌های پناهجویان سوری بطور اضطراری نیاز به 271 میلیون دالر وجود دارد

نیاز اضطراری 271 میلیون دالری سازمان ملل برای کمک به پناهجویان سوریه یی

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درامورپناهندگان اعلام کردکه به منظور برآوردن نیاز‌های پناهجویان سوری بطور اضطراری نیاز به 271 میلیون دالر وجود دارد.

دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در عمان، پایتخت اردن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که برای تامین نیاز‌های پناهجویان سوریه یی بطور اضطراری نیاز به 271 میلیون دالر وجود دارد.

در این بیانیه با اشاره به اینکه مبلغ مذکور علاوه بر مهاجران در داخل سوریه، نیاز‌های ضروری و اضطراری سوری‌ه یی ها در تورکیه، لبنان، اردن، مصر و عراق را نیز برطرف خواهد کرد، گفته شده قرار است در دوره باقی‌مانده سال جاری به پناهجویانی که بیشتر از همه نیازمند هستند، کمک اهدا شود.

بر اساس داده‌های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کشورهای مجاور سوریه 5.6 میلیون پناهجوی سوریه یی حضور دارند که 2.6 میلیون تن از آنها را اطفال تشکیل میدهد.اخبار مربوطه