اردوغان به امیر کویت تسلیت گفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه با شیخ صباح الجبار الصباح امیر کویت گفتگوی تیلفونی انجام داد

اردوغان به امیر کویت تسلیت گفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه با شیخ صباح الجبار الصباح امیر کویت گفتگوی تیلفونی انجام داد

براساس اطلاعات رسیده از منابع ریاست جمهوری، اردوغان به امیر کویت به نسبت درگذشت بردارش تسلیت گفت.

بر مبنای همین اطلاعات در گفتگوی تیلفونی اردوغان با امیر کویت همچنین روابط دو جانبه و موضوعات مهم روز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس جمهور تورکیه و امیر کویت در این مکالمه تیلفونی به قاطعیت خود در زمینه تحکیم و تقویت هر چه بیشتر روابط فی مابین در روند ها بعدی تاکید کردند.اخبار مربوطه