اسرائیل به تخریب خانه های فلسطینیان ادامه میدهد

در این چهارچوب خانه دو فلسطینی دیگر تخریب شد

اسرائیل به تخریب خانه های فلسطینیان ادامه میدهد

شاهدان عینی در فلسطین به خبرنگار آناتولی گفتند: بولدوزرهای اسرائیل، خانه های دو تن از فلسطینیان شهرک شعفاط در شمال بیت المقدس اشغالی را به بهانه "ساخت و ساز بدون مجوز" تخریب نمودند.

آنها افزودند: نظامیان اسرائیل همچنین با یورش به محله جبل المكبر در جنوب شرق بیت المقدس اشغالی، منزل علی ابوسكران را نیز به بهانه ساخت و ساز بدون مجوز ویران کرده‌اند.

طبق پیمان «اسلو-دو» که سال 1995 میان فلسطین و اسرائیل به امضا رسید، کرانه باختری به سه منطقه؛ «الف»، «ب» و «ج» تقسیم شد. منطقه «الف» شامل 18 درصد کرانه باختری و از لحاظ امنیتی و اداری تحت اداره دولت فلسطین میباشد.

منطقه «ب»،21 درصد کرانه باختری را شامل می‌شود و مدیریت آن در اختیار دولت فلسطین و مسئولیت امنیتی آن با اسرائیل است. منطقه «ج» 61 درصد کرانه باختری را دربرمی‌گیرد و کاملا در اختیاراسرائیل است. نظامیان این کشور معمولا منازل منطقه "ج" در کرانه باختری و بیت المقدس را به بهانه "ساخت و ساز بدون مجوز" تخریب می‌ نمایند.اخبار مربوطه