ادامه عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه مواضع تروریستها در شمال عراق

نیروهای مسلح تورکیه به در هم کوبیدن لانه های تروریستی در شمال عراق ادامه می دهند

ادامه عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه مواضع تروریستها در شمال عراق

نیروهای مسلح تورکیه به در هم کوبیدن لانه های تروریستی در شمال عراق ادامه می دهند

در هم کوبیدن لانه های تروریستی در شمال عراق از جانب نیروهای مسلح تورکیه ادامه دارد.

در اطلاعیه صادره از سوی ریاست لوی درستیز والی عمومی نیروهای مسلح تورکیه آمده است: دیروز به مناطق زاپ، هاکورک و قندیل در شمال عراق عملیاتهای هوایی ترتیب داده شد.

در نتیجه این عملیاتهای هوایی ، اهداف متعلق به تروریستها که از آن جا ها برای خود  پناهگاه و مواضع و انبارهای تسلیحاتی ساخته و مورد استفاده قرار میداند، منهدم گردیدند.اخبار مربوطه