شش تروریست در شمال عراق از پای درآورده شد

در عملیات نیروهای هوایی تورکیه درمنطقه خارکوک در شمال عراق، 6 تن از تروریستهای پ ک ک از پای درآورده شد

شش تروریست در شمال عراق از پای درآورده شد

در عملیات نیروهای هوایی تورکیه درمنطقه خارکوک در شمال عراق، 6 تن از تروریستهای پ ک ک از پای درآورده شد

درنتیجه عملیات راه اندازی شده ار جانب نیروهای هوایی  قوای مسلح تورکیه که در منطقه خارکوک در شمال عراق ترتیب یافت، به تعداد 6 تن از تروریستهای پ ک ک از پای درآورده شد

در بیانیه  منتشره در حساب رسمی لوی درستیز والی عمومی اردوی تورکیه در تویتر اعلام شد، مواضع تروریستی تثبیت شده در منطقه خارکوک در شمال عراق صبح امروز مورد هدف قرار گرفت

در نتیجه این عملیات هوایی شش تروریست منسوب سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک از قدرت عمل ساقط گردید.اخبار مربوطه