به محاصره کامل عفرین صرفا 1.5 کیلومتر باقی‌ مانده است

دیگر باپیشروی صرفا 1.5 کیلومتر از سوی نیروهای مسلح ترکیه و اردوی آزاد سوریه، مرکز اولوسوالی عفرین کاملا محاصره خواهد شد

5aa623c47e798.jpg

نیروهای مسلح ترکیه و اردوی آزاد سوریه با 1.5 کیلومتر پیشروی در مسیر شرق به جنوب در مرکز عفرین، این منطقه را به طور کامل تحت محاصره قرار خواهند داد.

آنها دیروز 18 نقطه را از دست گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ-داعش آزاد کردند. براساس برآورد آناتولی تاکنون 1100 کیلومترمربع در عفرین آزاد شده است.

خبرگزاری آناتولی مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح ترکیه و اردوی آزاد سوریه در اولوسوالی عفرین را تصویربرداری کرده است.

هنوز عملیات آزادسازی "معبدلی" در شمال غرب عفرین آغاز نشده است. پیس‌بینی می‌شود پس از گسترش خطوط محاصره، حلقه این محاصره نیز تنگ‌تر شود.

از ابتدای آغاز عملیات شاخه زیتون 193 منطقه شامل 5 مرکز ناحیه، 155 روستا و 33 نقطه راهبردی از دست گروه‌های تروریستی آزاد شده است.

گفتنی است بخش بزرگی از خطوط دفاعی گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در مرکز اولوسوالی عفرین قرار دارد. این گروه تروریستی غیرنظامیان را برای استفاده به عنوان سپر انسانی به مرکز عفرین انتقال میدهند و مانع خروج مردم به سمت مناطق تحت کنترل مخالفان یا رژیم اسد می‌شود.اخبار مربوطه