"غوطه شرقی صحنه بزرگترین فاجعه انسانی شده است"

کرم قنیق رئیس سازمان هلال احمر تورکیه تصریح کرد که غوطه شرقی صحنه بزرگترین فاجعه انسانی و ننگ بشریت بوده و علاوه بر کشتار غیرنظامیان، قوانین بین المللی نیز در این منطقه پایمال و نابود میشوند

"غوطه شرقی صحنه بزرگترین فاجعه انسانی شده است"

کرم قینیق، رئیس سازمان هلال احمر تورکیه و معاون دبیر فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) طی مقاله ای به تشریح اوضاع غوطه شرقی پرداخته و گفت که بزرگترین فاجعه انسانی در این منطقه رقم میخورد.

رئیس سازمان هلال احمر تورکیه در این مقاله نوشت:

در غوطه شرقی در حومه دمشق سوریه که تحت محاصره رژیم بشار اسد قرار دارد، یکی از بزرگترین فجایع انسانی و ننگ بشریت در قرن بیست و یکم رقم خورده و علاوه بر کشتار غیرنظامیان، قوانین بین المللی نیز در این منطقه پایمال و نابود میشوند.

منطقه غوطه شرقی در حالی به صورت مداوم مورد هدف قرار میگیرد که به گزارش کارشناسان سازمان ملل، حدود 400 هزار سکنه غیر نظامی آن با کمبود جدی مواد غذایی، ادویه و مایحتاج اولیه زندگی روبرو هستند.

بیش از 94 فیصد از غیرنظامیانی که در مناطق تحت محاصره رژیم اسد زندگی میکنند، در منطقه غوطه شرقی قرار دارند و شاهد بزرگترین فجایع انسانی هستند.

از زمان محاصره غوطه شرقی در سوریه در سال 2013 تا کنون هزاران غیرنظامی در این منطقه کشته و ده ها هزار تن نیز مجروح شدند. صرفا در حمله کیمیاوی در تاریخ 21 آگست 2013 در این منطقه بیش از 400 غیرنظامی جان خود را از دادند.

هدف قرار گرفتن غیرنظامیان با بمب های بشکه ای و خوشه ای، سلاح های کیمیاوی و خمپاره‌ای در این منطقه که از سال 2013 از طرف نيروهای رژیم محاصره شده است، هر روز ادامه دارد.

دسترسی به مایحتاج اولیه در منطقه غوطه شرقی به دلیل ادامه محاصره تقریبا ناممکن بوده و 30 برابر گرانتر از قیمت واقعی آن در مناطق همجوار به فروش میرسد.

سوء تغذیه ناشی از تداوم این وضعیت، جان کودکان بیگناه این منطقه را تهدید میکند. به گونه ای که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه طی ده ماه گذشته 5 برابر افزایش یافته است. با وجود این وضعیت بحرانی در غوطه شرقی به ورود کاروان های حامل کمک های بشری به این منطقه و توزیع آن میان غیرنظامیان اجازه داده نمیشود.

جلوگیری از ورود کمک های انسانی به غیرنظامیان نیازمند در غوطه شرقی با وجود تصویب قطعنامه های الزام آور "2139", "2165", "2191", "2258", "2332" و "2393" در شورای امنیت سازمان ملل به منظور تسهیل ورود کمک های انسانی به این منطقه، نقض آشکار میثاق کنوانسیون سازمان ملل مرتبط با حفاظت از "حق زندگی" افراد است.

با وجود اینکه طبق قوانین ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ مایحتاج اولیه غیرنظامیان در مناطق تحت محاصره باید تامین شود، رژیم اسد این پیمان بین المللی را نادیده گرفته و از محاصره و گرسنگی در غوطه شرقی به‌عنوان "تکنیک جنگی" استفاده میکند.

ممانعت این رژیم بدون ارائه "دلایل منطقی" از ورود کاروان های متعلق به نهادهای سازمان ملل، هلال احمر و دیگر سازمان های خیریه که بر اساس اصل "بی طرفی" فعالیت میکنند، نیز نقض آشکار قطعنامه 182/46 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر به شمار میرود.

علاوه بر این، تداوم وضعیت مذکور نشانگر استفاده از گرسنگی‌ به عنوان یک سلاح است که این نیز بر اساس ماده هشتم منشور دیوان بین‌المللی جزای "جنایت بین المللی" محسوب میشود.

در حال حاضر در غوطه شرقی هزاران غیرنظامی که به کمک های صحی و تخلیه از این منطقه نیاز دارند، با خطر مرگ مواجه هستند. سکوت جهانی در قبال فریاد اطفال، جوانان ومادران بی‌گناه بخصوص دوخواهر وبرادر سوریه یی با نام های " نور " و "" علا ، تنها یک نمونه ای از ننگ بشریت و شرم تاریخی است.

وضعیت نگران کننده و ترسناک دیگری وجود دارد، آن هم هدف قرار دادن مراکز و پرسونل صحی و طبی است که این موضوع نیز نقض آشکار ماده 25 و 28 منشور دیوان بین‌المللی جزا در ممنوعیت هدف گیری عمدی مراکزصحی  صحت عامه به شمار میرود.

شورای امنیت سازمان ملل با هدف جلوگیری از حمله به مراکز طبی در سال 2016 قطعنامه 2286 را به تصویب رساند و این نوع حملات در سوریه را محکوم و خواستار مجازات عاملان آن شد.

علاوه بر موارد فوق، غوطه شرقی همچنین مورد حملات کیمیاوی قرار گرفت که این موضوع نیز نقض آشکار کنوانسیون منع سلاح های کیمیاوی است. پس از اینکه رژیم اسد در تاریخ 21 آگست سال 2013 در منطقه غوطه شرقی علیه غیرنظامیان از سلاح کیمیاوی استفاده کرد، اعضای شورای امنیت بر سر قطعنامه سوریه مبنی بر انهدام تمامی ذخایر تسلیحات کیمیاوی رژیم اسد به توافق رسیدند.

در حال حاضر صدها هزار غیر نظامی بر اثر تداوم حملات در غوطه شرقی در زیرزمین و پناهگاه ها زندگی میکنند و منتظر آزاد شدن ورود ادویه، غذا و مایحتاج اولیه به منطقه خود هستند.

پخش اعلامیه در غوطه شرقی برای خروج اهالی غیرنظامی آن از این منطقه، هرگز چاره و راه حل این تراژدی انسانی نیست. کوچ اجباری مردم هرگز راه حل بحرانی در جهان نبوده است.

برای حمایت از قربانیان این وحشت و تراژدی انسانی همه طرف های ذیربط را به اجرای موارد زیر دعوت می کنیم.

۱ - همه طرفها باید قوانین حقوق بشردوستانه و مقررات بین المللی را احترام و رعایت کنند.

۲ - برای عبور کمک‌های فوری انسانی و تخلیه غیرنظامیان نیازمند به خدمات صحی و تداوی باید درگیری ها متوقف شود.

۳ - طرف های درگیر باید نیازهای غیرنظامیان منطقه تحت کنترل خود را تامین کنند.

۴ - طرفها باید اقدامات لازم را برای تسهیل عبور کمک های بشردوستانه سازمان های خیریه که بر اساس اصل بی طرفی فعالیت میکنند، انجام دهند.

۵ - طرفها بايد بين اهداف نظامی و غيرنظامی تفكيک و تمايز قائل شوند و حداکثر اقدامات لازم را جهت جلوگیری از انجام اقداماتی که موجب رنج انسان میشود، را انجام دهند.

۶ - تدابیر لازم برای حمایت بیشتر از مراکز، عناصر و پرسونل صحی و تداوی اتخاذ شود.

۷ - طرفها برای عدم استفاده از سلاح های ممنوعه تلاش های لازم را انجام دهند.اخبار مربوطه