مردم فلسطین از 70 سال بدینطرف است که در خاک خود رنج می برد

رئیس دولت فلسطین خواستار عضویت دائم کشورش در سازمان ملل شد

مردم فلسطین از 70 سال بدینطرف  است که در خاک خود رنج می برد

رئیس  دولت  فلسطین  خواستار عضویت  دائم  کشورش  در سازمان  ملل  شد

محمود عباس، رئیس دولت فلسطین طی سخنانی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل خواستار تشکیل مکانیزم چند جانبه جهت حل مساله اسرائیل- فلسطین و شناسایی فلسطین توسط کشورهای عضو این سازمان به عنوان کشور عضو شد.

عباس طی سخنانی خود گفت که مردم فلسطین از70 سال بدینطرف  است که درخاک خود رنج میبرد.

رئیس دولت فلسطین با انتقاد ازسازمان ملل به خاطرعدم موفقیت آن درحل مساله فلسطین، تاکید کرد که تنها راه حل این مساله "تشکیل مکانیزم بین الملل چند جانبه" است.

وی همچنین اسرائیل را کشوری نامید که خود را بالاترازحقوق بین الملل میبیند.

رئیس دولت فلسطین همچنین افزود: کشورهایی که فلسطین را به عنوان دولت نمی شناسند را به انجام این امرفرا میخوانم.اخبار مربوطه