رکس تیلرسون دقایقی طولانی به تنهایی انتظارکشید

وزیر امورخارجه آمریکا در این اتاق مدتی دیگر به انتظار میشل عون نشست

رکس تیلرسون دقایقی طولانی به تنهایی انتظارکشید
تیلرسون در لبنان دقایقی چند به تنهایی منتظر گذاشته شد
تیلرسون در لبنان دقایقی چند به تنهایی منتظر گذاشته شد

تیلرسون در لبنان دقایقی چند به تنهایی منتظر گذاشته شد

رکس تیلرسون که جهت دیدار با رئیس دولت لبنان به کاخ ریاست جمهوری عزیمت کرد در اینجا ناگزیر شد تا دقایقی طولانی منتظر بماند.

تیلرسون که برای دیدار با میشل عون رئیس دولت لبنان به کاخ بعبدا در بیروت رفته بود، از سوی همتای لبنانی خود مورد استقبال قرار نگرفت.

عدم موجودیت حتی یک گیلاس آب بر روی میز اتاقی که تیلرسون در آنجا نشسته بود، بیشتر از همه جلب جلب میکرد.

وزیر امورخارجه آمریکا در این اتاق مدتی دیگر به انتظار میشل عون نشست.

بلاخره به دلیل دیرآمدن رئیس دولت لبنان مذاکرات با تاخیر شروع شد.اخبار مربوطه