1485 تروریست در چارچوب عملیات شاخه زیتون از پای درآورده شد

شمار تروریست هایی که از آغاز عملیات شاخه زیتون از سوی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه عفرین سوریه تاکنون از پای درآورده شده اند به 1485 تن افزایش یافت

1485 تروریست در چارچوب عملیات شاخه زیتون از پای درآورده شد

شمار تروریست هایی که از آغاز عملیات شاخه زیتون از سوی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه عفرین سوریه تاکنون از پای درآورده شده اند به 1485 تن افزایش یافت

لوی درستیزوالی عمومی اردوی تورکیه اعلام کرد، در نتیجه عملیات هوایی و زمینی امروز در چارچوب عملیات شاخه زیتون، 46 تن از منسوبین سازمان های تروریستی پ ک ک / ک ج ک / پ ی د - ی پ گ و داعش از قدرت عمل ساقط شده است

در این اطلاعیه آمده است، از آغاز عملیات تاکنون 1485 ترویست از پای در آورده شده استاخبار مربوطه