دیدار اردوغان با "الجنیدی"، نماد مقاومت فلسطین

رئیس جمهور ترکیه با فوزی الجنیدی نوجوان 16 ساله فلسطینی که نماد جدید مقاومت اینکشور تبدیل شده است، دیدار کرد

دیدار اردوغان با "الجنیدی"، نماد مقاومت فلسطین

رئیس جمهور ترکیه با فوزی الجنیدی نوجوان 16 ساله فلسطینی که نماد جدید مقاومت اینکشور تبدیل شده است، دیدار کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، فوزی الجنیدی نوجوان فلسطینی که توسط نظامیان اسرائیل با بستن چشمانش بازداشت وتصاویروی دررسانه های جهان منتشرشدرا به حضور پذیرفت.

دراین دیدارکه درمجتمع ریاست جمهوری درانقره انجام شد، محمد الجنید پدرفوزی وبنعلی ییلدریم نخست وزیرترکیه نیزحضورداشتند.

اردوغان درجریان صحبت با این نوجوان فلسطینی با نشان دادن عکس وی که توسط وسام هشلمون با عنوان" جوان 16 ساله فلسطینی نماد مقاومت" گرفته شده وعکس سال خبرگزاری آناتولی دربخش خبری انتخاب شده است، اظهارداشت: "این برترین عکس سال شد. عکسهایی را برای انتخاب به من نشان دادند ومن این را انتخاب کردم". 

رئیس جمهوراردوغان و بنعلی ییلدریم نخست وزیرترکیه در پایان این دیداربا الجنیدی وپدروی عکس یادگاری گرفتند.اخبار مربوطه