اتحادیه عرب در مورد تصمیم ترامپ دررابط به بیت المقدس کمیته ویژه تشکیل داد

یک کمیته ویژه از سوی اتحادیه عرب برای اتخاذ تدابیر در برابر تصمیم دولت آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل تشکیل شد

اتحادیه عرب در مورد تصمیم ترامپ دررابط به بیت المقدس کمیته ویژه تشکیل داد

یک کمیته ویژه از سوی اتحادیه عرب برای اتخاذ تدابیر در برابر تصمیم دولت آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل تشکیل شد.

اتحادیه عرب کمیته‌ای متشکل از وزرای کشورهای عضو این اتحادیه جهت اتخاذ تدابیر در برابر تصمیم دولت آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل تشکیل داد.

این اتحادیه با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد که وزرای خارجه اردن، فلسطین، مصر، عربستان سعودی، مراکش و امارات متحده عربی و همچنین منشی عمومی اتحادیه عرب اعضای این کمیته هستند.

قبل از این و در نهم ماه جاری، کمیته صلح عرب در نشست فوق العاده وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب موظف به تشکیل یک کمیته برای اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از عواقب تصمیم دولت آمریکا در زمینه بیت المقدس شده بود.اخبار مربوطه