امضای قرارداد نظامی بین قطر و انگلستان

بر اساس این قرار داد قطر از انگلستان 24 فروند طیاره جنگی یورفایتر تابفون خریداری خواهد کرد

امضای قرارداد نظامی بین قطر و انگلستان

بر اساس این قرار داد قطر از انگلستان 24 فروند طیاره  جنگی یورفایتر تابفون خریداری خواهد کرد 

در چهارچوب قرارداد به امضا رسیده بین قطرو انگلستان کشور قطر به تعداد 24 فروند طیاره جنگی یورفایتر تابفون خریداری خواهد کرد.

وزارت دفاع قطر با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت،  در دیدار و گفتگوی گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلستان و خالد بن محمد العطیه وزیر دفاع قطر، همراه با خرید طیاره جنگی، قرارداد پیش بینی کننده تشکیل نیروی بحری عملیات مشترک بین دو کشور به امضا رسید.

در این اطلاعیه ضمن جلب دقت به اینکه، نیروی بحری عملیات مشترک یک اولین در منطقه می باشد، گفته شد، این نیرویهای بحری زمینه همکاریهای نظامی دو کشور در آینده را تشکیل میدهد. این نیروهای شامل تمامی عملیاتهای هوایی در زمینه آموزش خلبانان و تکنسین ها بوده در تامین امنیت هوایی در جام جهانی 2022 نقش مهمی ایفا خواهد کرد.  اخبار مربوطه