احداث 320 دربند خانه رهایشی درغره توسط آژآنس تیکا

به تعداد320 دربند خانه رهایشی که از جانب آژانس همکاری و هماهنگی ترک موسوم به تیکا در غزه احداث شده است، به فلسطینی ها تحویل داده شد

احداث 320 دربند خانه رهایشی درغره توسط آژآنس تیکا

به تعداد 320 دربند خانه رهایشی که از جانب آژانس همکاری و هماهنگی ترک موسوم به تیکا در غزه احداث شده است، به فلسطینی ها تحویل داده شد

مفید الخصایین وزیر شهرسازی و اسکان فلسطین طی سخنرانی در مراسم تحویل کلید این خانه ها در غزه اعلام کرد، مسکن های احداث شده توسط تیکا، با فرمان محمود عباس رئیس دولت فلسطین به خانواده های فلسطینی که در جریان حملات سال 2014 اسرائیل خانه های خود را از دست داده اند، تحویل داده شده است.  

الخصایین ضمن اظهار امیدواری از ادامه احداث خانه های جدید برای خانواده های نیازمند منطقه گفت: از حمایتهای ترکیه به ویژه آژانس تیکا از مردم فلسطین بسیار خشنود هستیم.

وزیر شهرسازی و اسکان فلسطین در پی این سخنرانی کلید این خانه ها را به صدها خانواده فلسطینی تحویل داد.

320 دربند خانه رهایشی احداث شده در جنوب غزه، روز چهارشنبه با امضای قراردادی به وزارت شهرسازی و اسکان فلسطین تحویل داده شد.

آژانس تیکا با هدف بر طرف کردن نیاز مسکن که در پی تخریبات ایجاد شده در جریان حمله سال 2014 اسرائیل به غزه ایجاد شده بود، بر روی یک اراضی به وسعت 20 هکتار، پروژه ای متشکل از 20 مجتمع که هر کدام 16 واحد دارد را به مورد اجرا درآورد.

بر اساس پیش بینی ها در این 320 واحدی که هر کدام 100 متر مربع مساحت دارد، حدود 2 هزار و 250 نفر زندگی خواهند کرد.اخبار مربوطه