آلمان نیز تصمیم دونالد ترامپ را قبول نمی کند

انگیلا مارکل صدر اعظم آلماناظهارداشت که ما قطعنامه های سازمان ملل را مد نظر قرار میدهیم

آلمان نیز تصمیم دونالد ترامپ را قبول نمی کند

انگیلا مارکل صدراعظم آلمان در رابطه با تصمیم امریکا پیرامون اعلام بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل وانتقال سفارت اینکشور به بیت المقدس، اظهار داشت، ما در رابطه با این موضوع قطعنامه های سازمان ملل را مد نظر قرار میدهیم. در این قطعنامه ها مذاکره در زمینه موقعیت بیت المقدس در چهارچوب تاسیس دو دولت پیش بینی شده است. امیدواریم که این روند تحرک بیابد. ولی ما در مورد اتخاذ تصمیم مورد بحث همفکر نمیباشیم.

مارکل و فیاض السراج رئیس شورای ریاست حکومت توافق ملی لیبیا بعد از مذاکرات دو جانبه در برلین، جلسه مطبوعاتی مشترک ترتیب دادند.

مارکل در پاسخ به سوال مربوط به اعلام بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل از سوی امریکا، ضمن اشاره براینکه، تلاشهای تکطرفه کشورهای اروپا درشرقمیانه به نتیجه نخواهد رسید، گفت، اروپا میتواند در آنجا تلاش نماید، ولی در تلاشها به امریکا نیز نیاز دارد.  ما در رابطه با این موضوع قطعنامه های سازمان ملل را مد نظر قرار میدهیم. در این قطعنامه ها مذاکره در زمینه موقعیت بیت المقدس در چهارچوب تاسیس دو دولت پیش بینی شده است. امیدواریم که این روند تحرک بیابد. فقط در مورد اتخاذ تصمیم مورد بحث همفکر نمیباشیم.

فیاض السراج نیز ضمن انتقاد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، گفت، از دعوی فلسطین حمایت میکنیم. نباید در رابطه با این موضوع تصمیمات تکطرفه اتخاذ کرد. این امر صلح منطقه را به خطر مواجه ساخته  و در عین حال باعث اختلاف ودر گیریهای بیشتری خواهد شد.اخبار مربوطه